โครงการออมทรัพย์

โพสต์18 มิ.ย. 2558 08:56โดยadmin bwit   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2558 09:39 ]
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้ดำเนินโครงการออมทรัพย์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย สาขาบึงสามพัน
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  https://drive.google.com/open?id=0B5sR7nx7nBTTflNwOGZBYmtfQUlHWVpQeTNJcHFOamwyLVoyNTlRRW85QUdmVHJSRUo2ejA

Comments