โยคะเพื่อสุขภาพ

โพสต์13 พ.ย. 2558 01:10โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2558 02:28 ]
      โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมเพิ่มรู้ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ 
               1. เพื่อให้นักเรียนฝึกบริหารร่างกายและจิตใจด้วยโยคะ
               2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
               3. เพื่อเป็นทางเลือกการออกกำลังกายของนักเรียนต่อไป
               4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

        ขอบคุณวิทยากร ครูณัฐ จากแอ๊ทไรฟ โยคะ บึงสามพัน   ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่