โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  ครูยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูสมบูรณ์ สิงหรา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  ครูอรุณรัตน์ ต้นสาลี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูสุนันท์ คุ่ยต่วน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูเดือนแรม เปลี่ยนศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอาภาพร บุญเติม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอารีย์ พิมพ์รัตน์

  ครู

^