โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ครูเพียงใจ คำมุง

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ครูสนธยา เทียนธูป

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูจันทร์ขจร มะลิจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูณัฐณิชา ทรัพย์มาก

  ครู

 • thumbnail

  ครูสุนิสา กระสายทอง

  ครู

 • thumbnail

  ครูกีรติยา ฉัตรวงศ์ทอง

  ครู

 • thumbnail

  ครูสุพัตรา สุรียประภา

  ครู

^