โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ครูเพียงใจ คำมุง

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ครูสนธยา เทียนธูป

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูชลดา เมืองเยาะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูจันทร์ขจร มะลิจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูณัฐณิชา ทรัพย์มาก

  ครู

 • thumbnail

  ครูสุนิสา กระสายทอง

  ครู

^