โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  ครูเชษฐา กลิ่นเทศ

  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  ครูนุชนภางค์ คำมี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูอัมพร เกิดแสง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอัญชลี ธีชากรณ์

  ครู

 • thumbnail

  ครูเบญญาภา เหลี่ยมแฉ่ง

  ครู

^