โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  ครูวุฒิพงษ์ ศรีมูล

  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  ครูนภาวดี สิงห์จีน

  ครูชำนาญการพิเศษ

^