โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลครูเชษฐา กลิ่นเทศ

กลุ่มบุคลากรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์chetta@bwit.ac.th

^