โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูวสันต์ ทองกลีบ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูเพียงเพ็ญ คนธาร์

  ครูชำนาญการ

^