โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูวสันต์ ทองกลีบ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูเพียงเพ็ญ คนธาร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูสุทิน ศรีมูล

  ครูชำนาญการ

^