โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูวสันต์ ทองกลีบ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูสุทิน ศรีมูล

  ครูชำนาญการ

^