โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

บริหาร

 • thumbnail

  นายมนตรี สำเภา

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางจิตราภรณ์ โกบุตร

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายศักดิ์สุริยัน กองเตย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายเชษฐา กลิ่นเทศ

  ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ

^