โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลครูศิรินาฎ ศีลจันทร์

กลุ่มบุคลากรภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์sirinart@bwit.ac.th

^