โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลครูมานพ ศรีหา

กลุ่มบุคลากรสุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์krumanop@bwit.ac.th

^