โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  ครูมานพ ศรีหา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  ครูเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูกฤติยาภรณ์ พันธ์อาทิตย์

  ครูชำนาญการ

^