โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  ครูเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูกฤติยาภรณ์ พันธ์อาทิตย์

  ครูชำนาญการ

^