โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  ครูยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอรุณรัตน์ ต้นสาลี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูสุนันท์ คุ่ยต่วน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอาภาพร บุญเติม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอารีย์ พิมพ์รัตน์

  ครู

 • thumbnail

  ครูอรนภา อินทประสิทธิ์

  ครู

 • thumbnail

  ครูณัฐาพร มูลมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

^